انبار کانتینری و انبار سوله ای مسقف دو نوع از انبار های اخصاصی مجموعه آی آر کانتین است. این انبار ها از فضا‌های اختصاصی و دارای درب مستقل تشکیل شده که در انبار کانتینری از فضای داخل کانتینر و در انبار سوله ای مسقف از اتاق های اختصاصی داخل انبار برای نگهداری کالا استفاده می شود. کالاهای نگهداری شده در هر دو انبار از امنیت بالایی برخوردار اند و کاملا در مقابل باد و باران محافظت می شوند.

ظرفیت هر کدام از انبار ها به چهار صورت زیر تقسیم می شود :

  • انبار کانتینری ۱۰ فوت
  • انبار کانتینری ۲۰ فوت و انبار سوله ای ۲۰ فوت
  • انبار سوله ای ۳۰ فوت
  • انبار کانتینری ۴۰ فوت و انبار سوله ای ۴۰ فوت

به طور معمول ظرفیت هر کدام از انبار ها بر اساس ظرفیت نیسان و خاور اندازه گیره می شود که مشخصات هر کدام از آن ها به صورت زیر است :

  • انبار ۱۰ فوت معادل ظرفیت یک نیسان وسایل منزل
  • انبار ۲۰ فوت معادل ظرفیت یک خاور و یک نیسان وسایل منزل
  • انبار ۳۰ فوت معادل دو خاور وسایل منزل
  • انبار ۴۰ فوت معادل سه خاور وسایل منزل

گفتنی است ظرفیت های اندازه گیره شده بر اساس وسایل منزل بوده و در صورتی که بار شما به صورت جعبه های کوچک باشد می توان حجم بالاتری از وسایل را داخل انبار ها جا نمود.

ظرفیت انبار کانتینری

ابعاد کلی یک انبار کانتینری ۴۰ فوت به صورت زیر است :‌

طول کلی ۱۲.۱۹ متر – طول مفید ۱۲ متر

عرض کلی ۲.۴۳ متر – عرض مفید ۲.۳۵ متر

ارتفاع کلی ۲.۵۹ متر – ارتفاع مفید ۲.۳۸ متر

عرض درب ورودی ۲.۳۴ متر

ارتفاع درب ورودی ۲.۲۸ متر

برای محاسبه ابعاد دقیق انبار کانتینری ۱۰ فوت و ۲۰ فوت کافی است طول انبار کانتینری ۴۰ فوت را به ۴ یا ۲ تقسیم نمایید. گفتنی است ابعاد انبار سوله ای تقریبا برابر انبار کانتینری بوده و در برخی موارد کمی کوچکتر است.